SUROWCE CHEMICZNE, PETROCHEMICZNE, KOMPONENTY DO PRODUKCJI OLEJÓW OPAŁOWYCH

Witamy na stronie firmy Destchem

O firmie

Destchem sp. z o.o. została założona w 1996 roku i od tego czasu działa na rynku chemicznym i petrochemicznym. Obecnie głównym obszarem działalności spółki jest import spoza UE...

czytaj więcej...

Oferta Destchem

Zastosowanie produktów
  • komponenty do produkcji olejów opałowych
  • komponenty do produkcji olejów grzewczych
  • dodatki lub modyfikatory właściwości produktów naftowych
  • surowce do produkcji wyrobów chemii budowlanej

czytaj więcej...

Jakość i REACH

Wszystkie produkty sprzedawane przez Destchem spełniają wymagania Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – ang. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)...

czytaj więcej...

Współpraca

Destchem proponuje producentom i dystrybutorom z Polski i innych krajów Unii Europejskiej współpracę w zakresie:
1. Dostaw surowców petrochemicznych i chemicznych importowanych od czołowych producentów z krajów WNP.
2. sprzedaży surowców i gotowych wyrobów chemicznych...

czytaj więcej...

Siedziba

Destchem sp. z o.o.
ul. Nowodworska 22j/22
03-133 Warszawa
Polska

Biuro handlowe

e-mail: destchem@destchem.com
REGON: 273125402
NIP: 6291509638
KRS: 0000063467 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokośc Kapitału Zakładowego:
500 000 PLN, opłacony w całości.
© 2013 Destchem Sp. z o.o.