SUROWCE CHEMICZNE, PETROCHEMICZNE, KOMPONENTY DO PRODUKCJI OLEJÓW OPAŁOWYCH

Oferta

Produkty

Destchem oferuje dostawy:
1. frakcji aromatycznych pochodzących z przerobu surowców naftowych oraz z procesów petrochemicznych (oleje aromatyczne, oleje popirolityczne),
2. ciężkich frakcji pozostałościowych z przerobu ropy naftowej i innych surowców naftowych (frakcje i oleje pozostałościowe),
3. frakcji rozpuszczalnikowych i rozpuszczalników,
4. gotowych wyrobów chemicznych,
5. innych surowców chemicznych i petrochemicznych.

Zastosowania

Oferowane produkty znajdują zastosowanie między innymi jako:
1. komponenty do produkcji olejów opałowych,
2. komponenty do produkcji olejów grzewczych,
3. dodatki lub modyfikatory właściwości produktów naftowych,
4. surowce do produkcji wyrobów chemii budowlanej,
5. surowce do dalszego przerobu w procesach rafineryjnych,
6. surowce chemiczne.

Organizacja dostaw i logistyka

Oferowane produkty dostarczane są we wskazane przez odbiorcę miejsce na warunkach DAP, DDP lub na innej uzgodnionej bazie, według uzgodnionych harmonogramów.
Wszystkie produkty są dostarczane autocysternami lub cysternami kolejowymi, odpowiednimi do właściwości przewożonych produktów. W przypadku wyrobów akcyzowych, produkty są dostarczane z zapłaconą akcyzą lub w procedurze zawieszenia akcyzy.
Istnieje możliwość przeładunku na granicy PL-BY lub PL-RU.

Siedziba

Destchem sp. z o.o.
ul. Nowodworska 22j/22
03-133 Warszawa
Polska

Biuro handlowe

e-mail: destchem@destchem.com
REGON: 273125402
NIP: 6291509638
KRS: 0000063467 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokośc Kapitału Zakładowego:
500 000 PLN, opłacony w całości.
© 2013 Destchem Sp. z o.o.