SUROWCE CHEMICZNE, PETROCHEMICZNE, KOMPONENTY DO PRODUKCJI OLEJÓW OPAŁOWYCH

Współpraca

Unia Europejska

Destchem proponuje producentom i dystrybutorom z Polski i innych krajów Unii Europejskiej współpracę w zakresie:
1. dostaw surowców petrochemicznych i chemicznych importowanych od czołowych producentów z krajów WNP,
2. sprzedaży surowców i gotowych wyrobów chemicznych do krajów WNP,
3. wsparcia logistycznego, w tym możliwości przeładunków na granicach PL-BY oraz PL-RU.

Kraje WNP

Destchem proponuje producentom i dystrybutorom z krajów WNP współpracę w zakresie:
1. sprzedaży ich produktów do odbiorców na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej,
2. rejestracji produktów zgodnie z wymogami REACH (Rozporządzenie WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów),
3. przygotowywania właściwej dokumentacji pozwalającej na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej,
4. dostawy surowców i gotowych wyrobów chemicznych od czołowych producentów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej,
5. wsparcia logistycznego, w tym w możliwości przeładunków na granicach PL-BY oraz PL-RU.

Zapraszamy do współpracy producentów i dystrybutorów.

Siedziba

Destchem sp. z o.o.
ul. Nowodworska 22j/22
03-133 Warszawa
Polska

Biuro handlowe

e-mail: destchem@destchem.com
REGON: 273125402
NIP: 6291509638
KRS: 0000063467 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokośc Kapitału Zakładowego:
500 000 PLN, opłacony w całości.
© 2013 Destchem Sp. z o.o.