Witaj w Destchem Dostarczamy surowce i wyroby chemiczne, rafineryjne i petrochemiczne

Dowiedz się więcej

OFERTA SUROWCÓW
I WYROBÓW

Surowce do produkcji asfaltów, asfalty, specyfiki asfaltowe:

 • ciężkie pozostałości próżniowe
 • fluksy
 • asfalty utlenione i drogowe
 • dodatki do modyfikacji asfaltów i stabilizacji asfaltów modyfikowanych
 • dodatki do MMA

Oleje bazowe i dodatki do produkcji olejów smarowych

 • oleje bazowe gr. I, gr. I+. gr. II, gr. II+, gr. III, (API), oleje bazowe specjalne, oleje procesowe
 • oleje bazowe rerafinowane, regenerowane
 • dodatki do produkcji olejów smarowych
 • surowce do produkcji olejów bazowych

Ciężki olej opałowy

 • ciężki olej opalowy o niskiej temperaturze płynięcia
 • komponenty do produkcji ciężkiego oleju opałowego

Surowce, wyroby chemiczne, rafineryjne, petrochemiczne pochodzące od czołowych producentów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz Azji.

ORGANIZACJA DOSTAW
I LOGISTYKA

Wszystkie produkty są dostarczane zgodnie z potrzebami partnerów. Zapewniamy dostawy zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, przy minimalizacji oddziaływania na środowisko oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

REACH

Wszystkie produkty sprzedawane przez nas spełniają wymagania Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – ang. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

AKCYZA

PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH PRZEWÓZ TOWARÓW OBJĘTY MONITOROWANIEM (SENT)

W przypadku wyrobów akcyzowych ich przemieszczanie oraz dostawy odbywają się zgodnie z wymaganymi przez prawo procedurami.

Przewóz tzw. „towarów wrażliwych” odbywa się z się zgodnie z wymaganymi przez prawo procedurami z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu).

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy nowych partnerów zainteresowanych:

 • sprzedażą i dystrybucją swoich wyrobów w Polsce i Europie
 • dostawami oferowanych przez Destchem surowców i wyrobów
 • współpracą produkcyjną
 • świadczeniem usług logistycznych/transportowych
 • wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii
Skontaktuj się z nami

O Nas

Destchem sp. z o.o. powstała w 1996 roku i jest spółką o 100% polskim kapitale.

Działamy na rynku surowców i wyrobów chemicznych, rafineryjnych i petrochemicznych oferując:

 • zintegrowane rozwiązania handlowe, produkcyjne i logistyczne
 • doradztwo techniczne i technologiczne
 • alternatywne surowce i innowacyjne technologie zastosowania półproduktów, produktów ubocznych i odpadów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
Działalność Destchem opiera się na wieloletniej współpracy z partnerami, którymi są czołowe firmy, takie jak:
 • rafinerie
 • zakłady petrochemiczne
 • zakłady chemiczne
 • producenci asfaltów
 • producenci olejów smarowych
 • firmy branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • producenci materiałów budowlanych i chemii budowlanej
 • firmy budowlane (w tym budownictwa drogowego)
 • firmy technologiczne i badawczo-rozwojowe
 • firmy transportowe i logistyczne
 • firmy handlowe